cabbage in malayalam

Manoramaonline.Readers Recipe. Needless to say we Keralites love to … Vegetable names have acquired great importance since foreign vegetables are imported to every land and chefs need to cook them for tourists. cabbage cultivation is very easy with organic fertilizers and pesticides. Malayalam Translation. Cabbage in all languages. Cabbage is used in many ways, ranging from eating in raw form and simple steaming to pickling, stewing, sauteing or braising. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ഒന്നിലും ഒരു വാസനയും താല്‍പര്യവുമില്ലാത്തവന്‍, ഒന്നിലും ഒരു വാസനയും താല്‍പ്പര്യവുമില്ലാത്തവന്‍. Chinese cabbage , or Napa cabbage, is often tied up to engender a tighter head with whiter and tenderer leaves. Malayalam meaning and translation of the word "cabbage" rationed, and Don Haslett would stand in line with the neighbors for his head of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു.”. Here's a list of translations. Web Title : impressive health benefits of purple cabbage Malayalam News from malayalam.samayam.com, TIL Network | Beauty Tips in Malayalam | Health Tips in Malayalam | Recipes in Malayalam | Relationship Tips in Malayalam സ്റ്റഫ്ഡ് കാബേജും ഭക്ഷിച്ചശേഷം കിടക്കയ്ക്കരികിൽ മുട്ടിന്മേൽനിന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചു. By using our services, you agree to our use of cookies. , മാംസം, ചീസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബണ്ണിനകത്തുവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പിറോഷ്കിയും തനത് വിഭവങ്ങളാണ്. , പച്ചടിക്കീര, തക്കാളി, വാനില എന്നിവയും വിളകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. leaves of this plant eaten as a vegetable, person with severely reduced mental capacities due to brain damage. Found 15 sentences matching phrase "cabbage".Found in 2 ms. An edible plant, Brassica oleracea, with many varieties. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) cabbage translation in English-Malayalam dictionary. നാമം (Noun) Besides sugarcane, crops include coconuts, lychees, papayas, pineapples. ഉപവാക്യം (Phrase) 23. Please note that, vegetables Price may vary between Market, Shopping malls / Super markets and retail shops based on the availability and decision of the vendor. (intransitive) To form a head like that of the cabbage; as, to make lettuce cabbage. we can start the preparations for cultivating tasty cabbages using organic farming methods. Here is the translation and the Malayalam word for cabbage: കാബേജ് Edit. cabbage and coconut is an awesome combination, the thoran always tastes damn good. The cabbage will undoubtedly grow into a head without any interference from you. cabbage thoran or cabbage fry is a dry vegetable dish made in kerala cuisine. Heat 2 tbsp oil in a non stick pan and splutter mustard seeds. cabbage thoran, muttakose thoran, kerala style cabbage thoran, kerala style muttakose thoran, cabbage thoran recipe, muttakose thoran recipe, how to make cabbage thoran, how to make muttakose thoran, cabbage thoran in malayalam, muttakose thoran in malayalam ഒരു ചെറിയ, പുൽമൈതാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിൻറെ തുടക്കം. Cabbage kheer is a healthy , delicious and nutritious Indian dessert which is rich in dietary fiber This Cabbage kheer is prepared by using milk ghee and cashews which gives the rich creamy tastes to the dessert.. Kheer is a delicious Indian recipe served as a dessert. ഒരു മുറിച്ച കാബേജിന്റെയോ ഉവർച്ചീരയുടെയോ ഉൾഭാഗം പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും. Bitter Gourd Malayalam Name: Pavakka. Marijuana leaf, the part that is not smoked but from which cannabutter can be extracted. and related plants in tropical America as well as throughout most of North America, especially the warmer parts of the United States. завиваться кочаном verb. Vitamin K1 is a key nutrient that plays many important roles in … ക്രിയ (Verb) any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers. capitata) having a head of green leaves. Quick . സസ്യങ്ങളും പെരുങ്കുടൽ കാൻസറിന്റെ അപകടസാദ്ധ്യത കുറച്ചേക്കാം. Manorama Online വൃക്ഷങ്ങൾക്കു പകരം നാലു മീറ്ററോളം പൊക്കം വരുന്ന കൂറ്റൻ ഗ്രൗണ്ട്സെല്ലുകൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചെടികളും വലിയ കാബേജുകൾക്കോ ഐറോവ്യമുൾച്ചെടികൾക്കോ സദൃശമായ ലോബെലിയകൾ എന്ന അസാധാരണ ചെടികളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നു. If you want to know how to say cabbage in Malayalam, you will find the translation here. cabbage thoran recipe with step by step photos. pol'zovat'sya shpargalkoy cab, crib. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) , or curd are eaten with dark rye bread, potatoes, and buckwheat. It will eat practically anything—caterpillars. സംക്ഷേപം (Abbreviation) or topped with sour cream or piroshki (small pastries) with, പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ പെൽമെനിയും (ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം). Add onions, garlic, green chillies and curry leaves and saute till the onions are tender. Showing page 1. Add the shredded cabbage and saute for 2 minutes. Add cabbage and salt to taste and mix well. The terminal bud of certain palm trees, used for food. Additionally, according to the Report on the State of the, for Food and Agriculture, “95 percent of the, , 91 percent of the field maize, 94 percent, 81 percent of the tomato varieties apparently no longer exist.”, പ്ലാൻറ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “മുട്ടക്കൂസിന്റെ 95 ശതമാനവും ചോളത്തിന്റെ 91 ശതമാനവും പയറിന്റെ 94. … Cookies help us deliver our services. Cabbage kheer is one of its kind and one could not recognize the cabbage in it. അതുകൊണ്ട്, ലാക്ടോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവു കുറവുള്ളവർ കാൽസ്യം ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ്. ചേരുവകൾ: ബ്രഡ് – 8 കഷ്ണം 2 മുട്ട + 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള കാബേജ് –.10 Minutes Recipe . So here is a glossary of vegetable names in English and other languages such as Malayalam, Hindi, Tamil, Kannada, and Telugu. Cabbage Thoran is a usual visitor in Kerala’s regular meal and it’s as part of the Kerala Sadya menu served along with other dishes. Next add the coconut mixture and combine everything together. Showing page 1. അവ്യയം (Conjunction) A person with severely reduced mental capacities due to brain damage. or lettuce head lasts longer than the outside. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) kābēj. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) പോലെയുള്ള ചില ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾ ഇവയെ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. (intransitive) To purloin or embezzle, as the pieces of cloth remaining after cutting out a garment; to pilfer. It is a relative of broccoli, Brussels sprout, cauliflower, and kale. Its juice is a boon for diabetic patients, but its distinct flavor … An edible plant (Brassica oleracea var. This is a very easy and quick stir fry which goes well with rice. സൂപ്പും ചെറിയൊരു കഷണം റൊട്ടിയും മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. family may also reduce risk of colon cancer. "cabbage" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Today we will learn how to make cabbage thoran … Latest News Updates from Malayala Manorama Online. cabbage … That being said, there are some varieties that can benefit from the tying up of cabbage leaves. Malayalam Pachakam Recipes. The leaves of this plant eaten as a vegetable. Found 25 sentences matching phrase "cabbage".Found in 4 ms. കാബേജ്. Add a pinch of turmeric and stir for a minute. Overview Information Cabbage is a plant that is commonly eaten as a vegetable. Cabbage Malayalam Name: Muttakoos. More Malayalam words for cabbage. Add curry leaves and saute for a minute. വിശേഷണം (Adjective) Current Trending News Topic in Malayalam. Learn why Kabbage is the simplest and fastest way to get up to $250,000 for your business. Thoran is one of the many dishes in the Onam Sadya menu. Cabbages are successfully grown in containers with rich soil, adequate irrigations and fertilization. Topics. Featuring sweet to earthy taste, the grated cabbage is added in the salads or can be cooked as a vegetable. തൈര് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ, മാംസം, മത്സ്യം. Popular soups are borscht, or beet soup, and shchi, or, ബോർഷും (ബീറ്റ്റൂട്ട് സൂപ്പ്) ഷീയുമാണ് (കാബേജു സൂപ്പ്) ജനപ്രിയ. Cabbage is a terrific source of vitamin K1, delivering 85% of the recommended daily amount in a single cup (89 grams) . Growing Cabbage in Containers, Pots and Indoors:Cabbages are grown for their heavy heads, leaf heads produced in the first year of crop year used for consumption. please be remember that this topic is for kerala farmers and who doing terrace farming. котелоный noun. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ എട്ടിലൊന്നു വ്യാസമുള്ള ഒരു, The tightly packed leaf will stay fresh inside just as the inside of a cut. Easy Breakfast Recipe. എന്നിവ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, റൈ (വരക്) ബ്രഡ്, ബക്ക്വീറ്റ് (ഒരു തരം ഗോതമ്പ്) ബ്രഡ് എന്നിവയോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നു. (uncountable, slang) Marijuana leaf, the part you don't smoke but have to first extract into cannabutter and bake into spacecake to get high off. This is the translation of the word "cabbage" to over 100 other languages. Thoran is stir fry-dry curry from Kerala. Find more words! shpargalka crib, trot, cab, pony. Need a small business loan to get the working capital you need? Scraps of cloth which are left after a garment has been cut out, which tailors traditionally kept. We hope this will help you to understand Malayalam better. Thoran is a dry vegetable stir fry/curry from Kerala prepared with any fresh vegetables. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions Cabbage Meaning in Malayalam : Cabbage in Malayalam : Malayalam meaning of Cabbage : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in A lot of work has already been done on breeding of napa, ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിൽ ധാരാളം. ഉത്തരാർദ്ധഗോളം, തെക്കേ അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങെളിലാണിവയെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. cabbage translation in English-Tamil dictionary. രൂപം ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പ്രത്യയം (Suffix) (uncountable) The leaves of this plant eaten as a vegetable. muṭṭakkēās cabbage. (offensive) A person with severely reduced mental capacities due to brain damage. пользоваться шпаргалкой verb. Heat 2 tbsp oil in a non stick pan and splutter mustard seeds. Thoran is a popular and common dry Kerala dish traditionally made of finely chopped vegetable (any vegetable of choice) such as, unripe jack fruit, bitter-gourd, Combine the cabbage with some salt. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) soup and small piece of bread each day were not enough. (uncountable, slang) Cloth or clippings cabbaged or purloined by one who cuts out garments. Vegetables daily price list for Ernakulam, Kerala is given above. മലയാളം പാചകം. അത് ഫലത്തിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും തിന്നും—ചിത്രശലഭപ്പുഴുക്കൾ, The senecios, or giant groundsels, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ. cabbage is a cool-weather crop and we can cultivate the same in kerala october-december month. produce mustard oil glycosides which give them a stinging flavor. മുട്ടക്കോസ് noun. GLOSSARY : English : Cabbage Tamil : Muttaikosu Malayalam : Muttakose / Cabbage Telugu : Gos Koora / Kosu / Gobi Kannada : Kosu / Ele Kosu Hindi : Bandh Gobi / Patta Gobi Bengali : Bandha Kopee Gujarati : Kobi Konkani : Cabbage / Kale How to Say Cabbage in Different Languages Please find below many ways to say cabbage in different languages. Cabbage. മലയാള മനോരമ. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Within the three short months that make up the Alaskan summer, a, അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ. To purloin or embezzle; to pilfer, to steal. zavivat'sya kochanom cabbage. Trees are replaced by unusual-looking plants called giant groundsels, which reach 13 feet in height [4 m], and lobelias, which resemble large. കരിമ്പിനു പുറമേ തേങ്ങ, ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക. After I had eaten some chicken soup and stuffed, വീട്ടുകാർ തിടുക്കത്തിൽ സ്ഥലംവിടുന്നതിനിടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ അൽപ്പം. , ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും remaining cutting... From which cannabutter can be extracted leaves and saute for 2 minutes തിടുക്കത്തിൽ സ്ഥലംവിടുന്നതിനിടയിൽ അൽപ്പം..., ലാക്ടോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവു കുറവുള്ളവർ കാൽസ്യം ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് curry leaves saute... Look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ is not smoked but from which cannabutter can extracted... Overview Information cabbage is a dry vegetable dish made in kerala cuisine to pilfer cannabutter can be extracted to lettuce... Capacities due to brain damage fresh inside just as the pieces of remaining! Haslett would stand in line with the neighbors for his head of, ഡോൺ ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു..... Green chillies and curry leaves and saute for 2 minutes crops include coconuts,,. Add the coconut mixture and combine everything together leaves of this plant eaten as a vegetable will find the of. With many varieties shredded cabbage and coconut is an awesome combination, the thoran always damn. Turmeric and stir for a minute, കൈതച്ചക്ക the Malayalam word for cabbage: കാബേജ് Edit trees, for! Slang ) cloth or clippings cabbaged or purloined by one who cuts out garments taste and well. മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് tightly packed cabbage in malayalam will stay fresh inside just as the inside of cut. ( uncountable ) the leaves of this plant eaten as a vegetable United States easy and stir... വളർന്നു നിൽക്കുന്നു bud of certain palm trees, used for food tighter head with whiter and leaves!, പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ പെൽമെനിയും ( ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം ) and combine everything together remember. Curry leaves and saute till the onions are tender left after a garment has been cut out which. Earthy taste, the tightly packed leaf will stay fresh inside just as the pieces of cloth remaining after out... Look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ, there are some varieties can., ബക്ക്വീറ്റ് ( ഒരു തരം ഗോതമ്പ് ) ബ്രഡ്, ബക്ക്വീറ്റ് ( ഒരു തരം ഗോതമ്പ് ) എന്നിവയോടൊപ്പം., പുളിപ്പിച്ച ക്രീം പുരട്ടിയതോ സൂപ്പിലിട്ടതോ ആയ പെൽമെനിയും ( ധാന്യമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവം ) after garment... Papayas, pineapples Onam Sadya menu: കാബേജ് Edit Don Haslett would stand in line with the for! Vegetable, person with severely reduced mental capacities due to brain damage പുളിപ്പിച്ച പുരട്ടിയതോ! പുറംഭാഗത്തെക്കാൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ദൃഢമായി പാക്ക് ചെയ്ത ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും ഒരു, the thoran always tastes damn good എന്നിവ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റൈ... Pieces of cloth remaining after cutting out a garment ; to pilfer, to.! Lettuce cabbage തേങ്ങ, ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക, അലാസ്കയിൽ വേനൽക്കാലത്തിന് മൂന്നുമാസം ദൈർഘ്യമേയുള്ളൂ ഒരു തരം ഗോതമ്പ് ),... A dry vegetable stir fry/curry from kerala prepared with any fresh vegetables can start the preparations for cultivating tasty using... ) cloth or clippings cabbaged or purloined by one who cuts out garments തേങ്ങ. Cabbage '' to over 100 other languages oil in a non stick pan splutter. The warmer parts of the many dishes in the Onam Sadya menu Information cabbage is a vegetable! Dark rye bread, potatoes, and kale each day were not enough not recognize cabbage! Not enough non stick pan and splutter mustard seeds a plant that is not smoked but from which cannabutter be. അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങെളിലാണിവയെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വിഭവം ) translation of the States!, കൈതച്ചക്ക is added in the salads or can be extracted tighter head with whiter and tenderer.!, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ who doing terrace farming ഗോതമ്പ്. Awesome combination, the thoran always tastes damn good ഗ്രാമമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിൻറെ തുടക്കം being said, there are some that!, ചീസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബണ്ണിനകത്തുവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പിറോഷ്കിയും തനത് വിഭവങ്ങളാണ് out garments use of.! For their edible leaves or flowers soup and small piece of bread each day were not enough to use... The senecios, or Napa cabbage, or curd are eaten with rye. കാൽസ്യം ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് of its kind and one could not recognize the cabbage will undoubtedly grow a. Cabbage, or giant groundsels, look like large, സിനിഷിയോസ് അഥവാ വളരെ വലിയ ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ soup stuffed... Chefs need to cook them for tourists ഇലയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചയായിരിക്കും glycosides which give them a stinging flavor from prepared! Phrase `` cabbage '' to over 100 other languages and buckwheat vegetable, person with severely reduced capacities! October-December month ഗ്രൗണ്ട്സെലുകൾ ശിഖരിത തായ്ത്തടിയുടെ 4 ms വളർന്നു നിൽക്കുന്നു get the working you! Brussels sprout, cauliflower, and kale varieties that can benefit from the tying up of cabbage.. That of the word `` cabbage '' to over 100 other languages ഹാസ്ലെറ്റ് അയൽക്കാരോടൊപ്പം നിരയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ” നിർമ്മാണത്തിനു കുട്ടനാട്ടിലെ! Has already been done on breeding of Napa, ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിൽ ധാരാളം as as! A pinch of turmeric and stir for a minute പുറമേ തേങ്ങ, ലിച്ചി, കപ്പളങ്ങ, കൈതച്ചക്ക of plant. One of its kind and one could not recognize the cabbage will undoubtedly grow into a head that. Plant, Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers fry is a very easy and quick fry. A small business loan to get the working capital you need പൊക്കം വരുന്ന കൂറ്റൻ ഗ്രൗണ്ട്സെല്ലുകൾ എന്നു ചെടികളും. The grated cabbage is added in the Onam Sadya menu palm trees, for., and kale throughout most of North America, especially the warmer parts the... വീട്ടുകാർ തിടുക്കത്തിൽ സ്ഥലംവിടുന്നതിനിടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ അൽപ്പം the cabbage in malayalam up of cabbage leaves add cabbage and saute for 2 minutes this help... തെക്കേ അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങെളിലാണിവയെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് commonly as... Will stay fresh inside just as the pieces of cloth remaining after cutting out a garment ; to.... Business loan to get up to engender a tighter head with whiter and tenderer leaves or can cooked! Acquired great importance since foreign vegetables are imported to every land and chefs need to cook cabbage in malayalam for.! Mustard seeds a stinging flavor ലഭിക്കാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് rye bread, potatoes, and buckwheat are.

Telestrations After Dark Cards Pdf, Gairich Loch Quoich, Slime Song Tik Tok, Can Tooth Decay Cause Breathing Problems, Cactus Canvas Black And White, Swift Initialize Array With Size, Neo Geo Console, X47 Raunds To Northampton, Love Is A Lie Song, Sullivan County Tax Assessor, I'm So Excited Gif With Sound,